Oznaczenie stref

Strefa I - granice administracyjne

Strefa II - poza granicami administracyjnymi

Oznaczenie taryf

Taryfa I - obowiązuje w dni powszednie w granicach administracyjnych miasta od godz. 6.00 do godz. 22.00.

Taryfa II - obowiązuje w niedzielę i święta przez całą dobę w granicach administracyjnych miasta oraz w dni powszednie od godz. 22.00 do godz. 6.00.

Taryfa III - obowiązuje w dni powszednie poza granicami miasta.

Taryfa IV - obowiązuje w dni świąteczne oraz w dni powszednie od godz. 22.00 do godz. 6.00 poza granicami administracyjnymi miasta.

Oblicz przybliżoną cenę swojego zamówienia:

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

Aby uzyskać połączenie z telefonu komórkowego NALEŻY WYBRAĆ (13) 196-26

Najczęściej zamawiane taksówki w Krośnie
(13) 196-26

Copyright © Radio Taxi 196-26 Krosno